Previous
Next

Sve o odlaganju otpada

Eco feed

Video

Video

video 1

video 2

video 3

video 4

Okrenimo na čisto

Vreme je da budemo dovoljno informisani o količini, odlaganju i načinu upravljanja otpadom u Srbiji

Previous
Next

Sve o odlaganju otpada

Gde god pogledam užas do užasa, a samo bi OVO trebalo da uradimo i život bi nam bio mnogo lepši

Ovih dana na društvenim mrežama osvanuo je snimak gracioznog belog labuda u Višnjičkoj banji koji pluta u vodi potpuno okružen prljavim

Sve o odlaganju otpada

Vrste i količine
otpada u Srbiji

Otpad se može podeliti na više načina: prema sastavu, prema mestu nastanka i prema tome koliko je toksičan za životnu sredinu.

Načini
odlaganja
otpada

Iako deluje najjednostavnije otpad neplanski odlagati na divlje deponije, otpadom se i te kako može odgovorno i održivo upravljati.

Razlika između komunalnog i industrijskog otpada

Generisanje komunalnog otpada povezano je sa stilom života građana, dok industrijski otpad nastaje kao posledica proizvodnih procesa.

Video